Prisijunkite

Teritorijos tarp Šeimyniškių, Sporto ir Raitininkų gatvių nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sklypų Raitininkų g. 11 (kadastro Nr. 0101/0033:37), Sporto g. 14C (kadastro Nr. 010110033:78), Raitininkų g. 7 (kadastro Nr. 010110033:60), Raitininkų g. 9 (kadastro Nr. 010110033:38) ir sklypo Šeimyniškių gatvėje (kadastro Nr. 010110033:10) sprendinių koregavimas  inicijavimo pagrindu.

Norint stebėti tiesioginę transliaciją, prašome užsiregistruoti

Registruojantis į susirinkimą dėl teritorijos tarp Šeimyniškių, Sporto ir Raitininkų gatvių nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sklypų Raitininkų g. 11 (kadastro Nr. 0101/0033:37), Sporto g. 14C (kadastro Nr. 010110033:78), Raitininkų g. 7 (kadastro Nr. 010110033:60), Raitininkų g. 9 (kadastro Nr. 010110033:38) ir sklypo Šeimyniškių gatvėje (kadastro Nr. 010110033:10) sprendinių koregavimo ir jame dalyvaujant Jūsų pateiktus asmens duomenis UAB „S.A.V. projektai“ tvarko minėtos teritorijos detaliojo plano (registro Nr. T00055386) sprendinių koregavimo tikslu, vykdant UAB „S.A.V. projektai“ taikomas teisines prievoles, nustatytas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme ir kituose susijusiuose teisės aktuose bei su Vilniaus miesto savivaldybės administracija sudarytoje Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartyje.


Daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą rasite čia.